Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Omše v týždni : Pondelok 17.00 Utorok --- Streda 17.00 Štvrtok 17.00 Piatok 08.00 Sobota 17.00 NEDEĽA 10.30                   
Staršie články
počítadlo.abz.cz
Modlitba zverenia sa pod ochranu Panny Márie Večný Otče, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si svojmu Synovi dôstojný príbytok. Jeho narodením z panenského lona si poskytol ľuďom večnú spásu. Dal si jej silu, aby stála pri jeho kríži, a spolu s ním trpela,....                    čítaj viac
Modlitba za mier Po ukončení diecéznej púte v Šaštíne v sobotu 30. augusta 2014 pútnici z farnosti Janova Lehota navštívili aj známy Velehrad, o ktorom je známe, že                         čítaj viac
Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stale pre každú ďalšiu generáciu svätyov lásky a života ... čítaj viac
Titus Zeman Autorka súhrnného dokumentu Pozício o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana profesorka Lodovica Maria Zanet z Milána, priblížila osobu mučeníka s dôrazom na nenávisť prenasledovateľa voči viere, nie voči osobe mučeníka. čítaj viac
Blahorečenie Titusa Zemana Stránka venovaná Titusovi Zemanovi : http://tituszeman.sk/
Pôstna výzdoba Pôstna výzdoba nesie myšlienku púšte, do ktorej prúdi voda a krv zo stromu kríža. Podobne ako je na oltári znázornená voda a krv, podobne aj vo výzdobe je prítomný tento obraz. Ježišov prebodnutý bok sa stáva prameňom života aj uprostred púšte. čítaj viac