Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Omše v týždni : Pondelok --- Utorok 08.00 Streda 18.00 Štvrtok 18.00 Piatok 18.00 Sobota 18.00 NEDEĽA 10.30                   
Staršie články
počítadlo.abz.cz
Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stale pre každú ďalšiu generáciu svätyov lásky a života ... čítaj viac
Blahorečenie Titusa Zemana Stránka venovaná Titusovi Zemanovi : http://tituszeman.sk/
Pôstna výzdoba Pôstna výzdoba nesie myšlienku púšte, do ktorej prúdi voda a krv zo stromu kríža. Podobne ako je na oltári znázornená voda a krv, podobne aj vo výzdobe je prítomný tento obraz. Ježišov prebodnutý bok sa stáva prameňom života aj uprostred púšte. čítaj viac
Titus Zeman Autorka súhrnného dokumentu Pozício o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana profesorka Lodovica Maria Zanet z Milána, priblížila osobu mučeníka s dôrazom na nenávisť prenasledovateľa voči viere, nie voči osobe mučeníka. čítaj viac
Obnova Ružencového bratstva V našej farnosti máme veľkú hodnotu: modlitbu ružencového bratstva. Modlitba ruženca, to je taká neviditeľná sila, vďaka ktorej môže Pán Boh posúvať veci dopredu. Modlitbou ruženca, ale aj každou inou modlitbou, prijímame Ježišove slová z dnešného evanjelia: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ čítaj viac