Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Omše v týždni : Pondelok --- Utorok 07.00 Streda 17.00 Štvrtok 17.00 Piatok 07.00 Sobota 17.00 NEDEĽA 10.30                   
Staršie články
počítadlo.abz.cz
Blahorečenie Titusa Zemana Stránka venovaná Titusovi Zemanovi : http://tituszeman.sk/
Pôstna výzdoba Pôstna výzdoba nesie myšlienku púšte, do ktorej prúdi voda a krv zo stromu kríža. Podobne ako je na oltári znázornená voda a krv, podobne aj vo výzdobe je prítomný tento obraz. Ježišov prebodnutý bok sa stáva prameňom života aj uprostred púšte. čítaj viac
Titus Zeman Autorka súhrnného dokumentu Pozício o mučeníctve Božieho služobníka Titusa Zemana profesorka Lodovica Maria Zanet z Milána, priblížila osobu mučeníka s dôrazom na nenávisť prenasledovateľa voči viere, nie voči osobe mučeníka. čítaj viac
Obnova Ružencového bratstva V našej farnosti máme veľkú hodnotu: modlitbu ružencového bratstva. Modlitba ruženca, to je taká neviditeľná sila, vďaka ktorej môže Pán Boh posúvať veci dopredu. Modlitbou ruženca, ale aj každou inou modlitbou, prijímame Ježišove slová z dnešného evanjelia: „Bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ čítaj viac
120. výročie zmeny titulu farského kostola 23. október 1898 – 23. október 2018 Od 23. októbra 1898 je kostol zasvätený Božskému Srdcu Ježišovmu. Predtým bol zasvätený Narodeniu Panny Márie. čítaj viac
Adventná duchovná obnova Modlitba v Evanjeliu svätého Lukáša čítaj viac