Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota

    

Janova Lehota 196 966 24 Janova Lehota Slovensko Tel:  045 / 67 961 62 Tel:  0904 738 668 janova.lehota@fara.sk m.michalmalis@gmail.com
© Farnosť Janova Lehota 2013