Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota
História kostola a kaplnky Farský kostol Božského Srdca Ježišovho V listine z roku 1487 sa píše, že kostol je gotický, postavený už pred spomínaným rokom na starom základe, čo znamená, že vymenil starší predchádzajúci kostol. Ten bol pravdepodobne drevený, no niet o ňom žiadnej zmienky. Terajší kostol bol pôvodne zasvätený narodeniu Panny Márie. V roku 1804 kostol poškodil požiar.  Tri roky trvala jeho oprava. V rokoch 1897 – 1898 prebehla rozsiahla rekonštrukcia kostola. Po tejto rekonštrukcii došlo aj k zmene titulu kostola. Z pôvodného zasvätenia kostola narodeniu Panny Márie došlo k zasväteniu Božskému Srdcu Ježišovmu, ktorému je kostol zasvätený až podnes. V roku 1930 bol kostol opäť rekonštruovaný. Bola pristavená veľká predsieň a postavené železobetónové chóry, aby sa zväčšil priestor pre veriacich na bohoslužbách, pretože ich počet sa zvyšoval. Počet obyvateľov v obci v roku 1930 bol 2846. Táto prestavba bola prevedená počas pôsobenia farára Jozefa Weitterschutza. V roku 2007, za pôsobenia farára Ľudovíta Frindta, bola dokončená obnova liturgického priestoru vo svätyni. Bol postavený nový mramorový oltár s ambonou a sedesom. 15. augusta 2007, Mons. Rudolf Baláž, posvätil kostol aj s novým liturgickým zariadením a organom. Do oltára boli vložené relikvie svätej Faustíny Kowalskej, poľskej rehoľnice, cez ktorú Ježiš priblížil celému svetu posolstvo svojho milosrdenstva. Prostredníctvom nej dal namaľovať známy obraz Božieho milosrdenstva, na ktorom je vzkriesený Ježiš, s dvomi lúčmi z jeho srdca a s nápisom: Ježišu, dôverujem v teba. Táto relikvia apoštolky Božieho milosrdenstva dotvára zasvätenie kostola Božskému Srdcu Ježišovmu. Práve z Ježišovho prebodnutého srdca vyšla krv a voda, ktoré sú znázornené na obraze milosrdenstva v podobe dvoch lúčov. Ježišovo srdce je prameňom Božieho milosrdenstva. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie V roku 1739 dal farár v Janovej Lehote, Thomas Stocker, postaviť v hornej časti obce barokovú kaplnku na počesť Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola postavená na mieste, kde podľa tradície videli na veľkom kameni kľačať Sedembolestnú Pannu Máriu. V súčasnosti sa tento kameň, aj s odtlačkami kolien Panny Márie, uchováva pod oltárom vo vnútri kaplnky. Svätú omšu                       v kaplnke prvýkrát celebroval Gabriel de Nittra Zerdahely, banskobystrický biskup. Bolo to 15. augusta 1807, na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Od tohto času sa v kaplnke každý rok celebrovala svätá omša, ktorej vždy predchádzala veľká procesia. V roku 2014, v Roku Sedembolestnej Panny Márie, keď bol v Janovej Lehote farárom Ľudovít Frindt, bola dokončená vonkajšia obnova kaplnky a postavené zastavenia „cesty bolestí Panny Márie“. Dňa 3. mája 2014 obnovenú kaplnku a cestu bolestí Panny Márie požehnal Mons. Marián Chovanec, banskobystrický biskup. Veriaci sa schádzajú pri kaplnke v prvé soboty mesiaca, od mája do októbra, aby si modlitbou ruženca a svätou omšou vyprosovali Božie požehnanie na príhovor Panny Márie.
© Farnosť Janova Lehota 2013