Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 9. december – 16. december 2018 9. december DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA                                                                                          Nedeľa Za farníkov                                                        10.30                                                                                                                                                                 10. december                                                          Pondelok 11. december                                                                                            Utorok   Na úmysel otca biskupa (roráty)                                  7.00                                                                                                                                                    12. december                                                                                                    Streda         + Juraj, Mária, ich rodičia a súrodenci                 17.00              13. december                                                                                  Štvrtok Za duše v očistci                                          17.00 14. december                                                                                                                            Piatok Na úmysel otca biskupa (roráty)                             7.00 15. december                                                                                                        Sobota  Za zdravie a Božiu pomoc pre ťažko chorého Maroška   17.00 16. december        TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA                                  Nedeľa           + Teodor                                                       10.30  Od utorka budeme mávať – okrem nedieľ a slávností – sväté omše na fare. V utorok a v piatok budú sväté omše ráno o 7. hod. slávené ako roráty, teda sväté omše k úcte Panny Márie v Advente. V sobotu 15. decembra vás pozývam na adventnú duchovnú obnovu. Bude na fare             v čase od 13. do 17. hod, teda do svätej omše. Program je na nástenke pri kostole. Téma duchovnej obnovy bude „Modlitba v Evanjeliu svätého Lukáša“.      Takisto v sobotu 15. decembra začneme v našej farnosti pobožnosť „Kto dá prístrešie Svätej rodine“. Pobožnosť začneme v sobotu na fare o 18. hod. Predvianočná svätá spoveď bude vo štvrtok 20. decembra od 16. hod. na fare. Spoločné vyslúženie sviatosti pomazania chorých bude pri svätej omši v sobotu                  22. decembra o 17. hod.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Upratovanie kostola: skupina č. 3
Oznamy (pdf)