Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota      OZNAMY: 24. – 31. október 2021 24. október 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (Misijná nedeľa)                                             Nedeľa    Za farníkov                                                             09.00 Za Božie požehnanie a zdravie pre Máriu a Miroslava          10.30 25. október                                                                                                                            Pondelok                                                                                                                                                                                      26. október                                                                                                                         Utorok       Na úmysel otca biskupa                                    18.00                                                                                                                                                                           27. október                                                                                                                                    Streda Na úmysel otca biskupa                                     08.00                                                                                                                     28. október                                                                                                                                    Štvrtok + Teo, Emil a starí rodičia                                 18.00                                                                               29. október                                                                                                                          Piatok                                                                                                                                                                                                                        30. október                                                                                                                                              Sobota     Za birmovancov a ich rodiny                            18.00                                                        31. október 31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                              Nedeľa Na úmysel otca biskupa                                      09.00 Za farníkov                                             10.30                                                                                                                                             Dnešná nedeľa je Svetovým dňom misií – Misijná nedeľa. Po svätých omšiach je zbierka na misie, venovaná zvlášť farnostiam v Keni, ktoré sú najviac postihnuté chudobou a suchom. V utorok sa pred sv. omšou, od 17.15, pomodlíme spoločne bolestný ruženec.   Na sv. omšu v sobotu 30. októbra o 18. hod. pozývam zvlášť mladých, ktorí sa pripravujú na sviatosť birmovania.   Vo štvrtok a v sobotu od 17. hod. bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi pred slávnosťou Všetkých svätých a pred Dušičkami. Budúci víkend, zo soboty na nedeľu, sa mení čas. O 3. hod. v noci sa posunú hodiny na 2. hod.                                                                                                                                        Upratovanie kostola: skupina č. 6