Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 13. jún – 20. jún 2021 13. jún 11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ (HODY)                                                                             Nedeľa    Za farníkov                                                    10.30 14. jún                                                                                                         Pondelok                                                                                                                                         15. jún                                                                                                                         Utorok       Na úmysel                                                            18.00                                                                                                                                                              16. jún                                                                                                                    Streda                                                                                                            17. jún                                                                                                                                  Štvrtok + Teodor                                                              18.00                                                                               18. jún                                                                                                                 Piatok                            Za živých a zosnulých členov rod. Mokrošovej                     18.00                                                                                                                                        19. jún                                                                                                                                                           Sobota     + Terézia a Ondrej Goraloví                                           18.00 20. jún 12. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                                Nedeľa Za zdravie a Božie požehnanie                                         10.30                                                                                                                          Od pondelka 14. júna je náš okres v žltej farbe covid automatu. Znamená to, že v kostole môže byť obsadených 50 % miest na sedenie (v našom kostole 70 osôb). Stále platí povinnosť nosiť rúško, dezinfikovanie rúk, rozostupy pri sedení. Ďakujem všetkým mužom, ktorí počas týždňa kosili farskú záhradu. Upratovanie kostola: skupina č. 1