Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 18. apríl – 25. apríl 2021 18. apríl  TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                                              Nedeľa    19. apríl                                                                                                                            Pondelok                                                                                                                                                        20. apríl                                                                                                                         Utorok       Na úmysel                                         18.00                                                                                                                                                              21. apríl                                                                                                      Streda + deti a mladí z rodiny – Timotej, Ján, Rozália, Gregor a Viola     18.00                                                                                                            22. apríl                                                                                                              Štvrtok Na úmysel                                         18.00                                                                                        23. apríl                                                                                              Piatok             + Anton Slanina – nedož. 81 rokov a jeho rodičia   18.00                                                                                          24. apríl                                                                                                                        Sobota           + Jozef Mokroš                                             18.00 25. apríl ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                  Nedeľa Na úmysel                                          09.00 Za farníkov 10.30   Kostol bude otvorený pol hodinu pred sv. omšou. Bude možnosť pristúpiť k sv. spovedi. 15 minút pred sv. omšou sa budeme modliť desiatok slávnostného ruženca spolu s ostatnými modlitbami pred sv. omšou. Vo štvrtok bude po sv. omši eucharistická poklona. V sobotu po sv. omši bude stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Upratovanie kostola: skupina č. 1