Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 16. – 23. január 2022 16. január     2. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                                                               Nedeľa                  Na úmysel                                                9.00 Za farníkov                                             10.30 17. január                                                                                                                            Pondelok                                                                                                                                                                                                      18. január                                                                                                                         Utorok       Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Rošakovú, Cmarovú a Pivarčekovú 17.00                                                                                                                                                                                                  19. január                                                                                                                                    Streda Za zdravie a Božie požehnanie pre rod. Rošakovú, Demskú a Chvostaľovú 17.00                                                                                                                                                20. január                                                                              Štvrtok + Anton Slanina – 4. výročie                             17.00  21. január                                                                                                                          Piatok    + Jozef a Marián                                    17.00                                                                                                                                                                                     22. január                                                                                                                          Sobota     Na úmysel                                              17.00    23. január 3. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Nedeľa Božieho slova                                            Nedeľa + rodičia Anton, Agnesa a súrodenci Ondrej, Anton a Irena             9.00 Za farníkov                                             10.30                                                                                                                                   Zatiaľ ponecháme dve sv. omše v nedeľu. No už nebude treba sa vopred nahlásiť formou lístkov. Môžete prísť na sv. omšu podľa vášho výberu. Aj večerná sv. omša v sobotu večer je už s platnosťou na nedeľu. Budúcu sobotu 22. januára bude o 15. hod. v kostole stretnutie prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Takisto budúcu sobotu bude o 16. hod. stretnutie birmovancov a ich rodičov. Budúca nedeľa je Nedeľou Božieho slova. Od 18. januára začína Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Upratovanie kostola: skupina č. 4