Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 24. jún – 1. júl 2018 24. jún NARODENIE SVÄTÉHO JÁNA KRSTITEĽA                                                                                                                          Nedeľa + Alena Danišová a jej rodičia                              10.30                                                                                                                                                                 25. jún                                                                                                Pondelok + Jozef                                                           18.00 26. jún                                                                                           Utorok                                                27. jún                                                                                                                                                                    Streda + Fridrich Stredák                                        18.00 28. jún                                                           Štvrtok  Za farníkov                                                    18.00 29. jún SVÄTÉHO PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV                     Piatok + Ján Kosťov                                                 18.00 30. jún                                                                                                            Sobota Za farníkov                                                    18.00 1. júl          13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                    Nedeľa + Alexander, Helena a ich deti                              10.30              Dnes je zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. V piatok slávime slávnosť svätého Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok, kedy máme povinnosť zúčastniť sa na svätej omši. V tento deň bude svätá omša o 18. hod. Aj svätá omša vo štvrtok večer o 18. hod. bude už s platnosťou na túto slávnosť. Podobne s nedeľnou platnosťou sú aj sväté omše v soboty večer o 18. hod., najmä pre tých, ktorí v nedeľu nemôžu prísť na svätú omšu. Z príležitosti ukončenia školského roka pozývam v piatok o 16. hod. na faru deti a mladých. Môžu prísť aj tí, čo sú už starší a sú na vysokých školách. Potom aj pri svätej omši poďakujeme za Božiu pomoc v školskom roku. Budúca nedeľa je prvou nedeľou v mesiaci júl. Preto bude aj pravidelná zbierka na potreby farnosti. Zároveň budúcu nedeľu 1. júla bude aj stretnutie členov ružencového bratstva v kostole. O 15. hod. budú litánie a po nich spoločné stretnutie, kde si aj povieme niektoré aktuálne oznamy a vymeníme si ružencové tajomstvá. Z Dominikánskeho mariánskeho centra v Košiciach sme dostali zakladaciu listinu bratstva, od 3. júna 2018 aj v našej farnosti oficiálne funguje ružencové bratstvo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Upratovanie kostola: skupina č. 1
Oznamy (pdf)