Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 2. máj – 9. máj 2021 2. máj PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                                              Nedeľa    Za farníkov              09.00 + Vojtech a rodičia                        10.30 3. máj                                                                                                                            Pondelok                                                                                                                                         4. máj                                                                                                                         Utorok       Za zdravie a Božie požehnanie pre p. Vörböciovú                18.00                                                                                                                                                              5. máj                                                                                                      Streda + Július, manželka Mária, ich deti Julka, Evka a Stanka       08.00                                                                                                            6. máj                                                                                                              Štvrtok + Jozef, manželka Mária a dcéra Ivetka                          18.00                                                                                           7. máj                                                                                              Piatok                    Na úmysel                                         18.00                                                                                            8. máj                                                                                                                                             Sobota     Za zdravie a Božie požehnanie pre Lubkinho syna Petra a pre Imrichove deti  18.00 9. máj ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA                                                  Nedeľa Za farníkov                                          09.00 Na úmysel                                          10.30   Dnes je zbierka na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar. Dnes o 15. hod. budú litánie a stretnutie ružencového spoločenstva.                                                                                                 V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok, vo štvrtok a v piatok od 17. hod. Adorácia na prvý piatok začne o 17. hod. a jej ukončenie bude 17.45. Chorých po domoch navštívim vo štvrtok od 9. do 11. hod. a poobede od 14. do 16. hod.                                                  V máji sa modlievame loretánske litánie k Panne Márii. Budeme sa ich modlievať v závere sv. omše, po požehnaní (okrem nedieľ). Zakončíme ich modlitbou Raduj sa, nebies Kráľovná a ostatnými modlitbami po sv. omši. Desiatok ruženca pred sv. omšou ponecháme ako doteraz.                                                                                               Prosím o pomoc pri stavaní zábradlia pri kaplnke, v stredu 5. mája od 9. hod.                       Upratovanie kostola: skupina č. 3