Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 12. – 19. november 2017 12. november                                                                                                                                                                      Nedeľa           10.30 13. november                                                                                                                                                                 Pondelok 14. november                                                                                                                                                                     Utorok 15. november                                                                                                                                                                  Streda + Emil a starí rodičia           17.00 16. november                                                                                                                                                                    Štvrtok 17. november                                                                                                                                                                      Piatok 18. november                                                                                                                                                                     Sobota Na úmysel otca biskupa           17.00 19. november                                                                                                                                                                Nedeľa Za Božiu pomoc a zdravie pre deti           10.30 Úmysly svätých omší, ktoré boli nahlásené, budú odslúžené v domácom liečení. Momentálne sú odslúžené úmysly po dátum 5. novembra. Počas týždňa sa v súrnych prípadoch zaopatrovania chorého alebo pohrebu môžete obrátiť na dp. Michala Slašťana, pána farára v Lutile. Mobil: 0917 525 237. Budúcu nedeľu 19. novembra bude jesenná zbierka na kňazský seminár v Badíne. Upratovanie kostola: skupina č. 5
Oznamy (pdf)