Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 18. marec – 25. marec 2018 18. marec PIATA PÔSTNA NEDEĽA                                                                                                                                                                      Nedeľa           Za farníkov                                                11.00                                                                                                                                                                 19. marec SVÄTÝ JOZEF, ŽENÍCH PANNY MÁRIE                            Pondelok + Jozef Vanko                                          (v kostole) 17.00 20. marec                                                                                           Utorok                                                21. marec                                                                                                                                                                    Streda + Jozef Tužinský a rodičia            (na fare) 17.00 22. marec                                                                                                                                                                    Štvrtok             + Milan                                  (na fare)17.00 23. marec                                                                                                                         Piatok + Jozefína a manžel Ján                               (na fare) 8.00 24. marec                                                              Sobota Za Božiu pomoc v ťažkej chorobe                  (na fare) 17.00 25. marec                          KVETNÁ NEDEĽA                                              Nedeľa      Za farníkov                                                           10.30             Dnes je zbierka na pomoc prenasledovaným kresťanom. V pondelok 19. marca máme slávnosť svätého Jozefa, ženícha Panny Márie. Svätá omša bude v kostole o 17. hod. Svätá spoveď pred Veľkou nocou bude v našej farnosti vo štvrtok 22. marca od 16. hod. na fare. Chorých po domoch budem spovedať v piatok 23. marca od 13. do 16. hod. Prosím nahlásiť. V sobotu 24. marca bude upratovanie kostola a fary pred sviatkami, tak ako bolo dohodnuté na stretnutí skupín, ktoré upratujú kostol. Upratovanie začne o 10. hod. Budúcu Kvetnú nedeľu začneme svätú omšu vonku pri kríži. Prineste si so sebou ratolesti, ktoré budú požehnané a ponesieme ich v sprievode do kostola. Budúci víkend, v noci z 24. na 25. marca sa mení čas. O 2. hod. posúvame hodiny na 3. hod. letného času. Predveľkonočné stretnutie lektorov bude v sobotu 24. marca o 18. hod. na fare. V pondelok 26. marca (budúci týždeň) bude možnosť prijať pri svätej omši o 17. hod. v kostole sviatosť pomazania chorých. Podmienky k prijatiu sú: vek 65 rokov, vážna choroba (aj mladší ako 65 rokov), byť po svätej spovedi.
Oznamy (pdf)