Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 14. – 21. august 2022 14. august     20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – 15. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA                                                                                                                                                                                                                                Nedeľa              Za farníkov                                             10.30 Za živých a zosnulých členov ružencového spoločenstva – svätá omša v kaplnke        17.00     15. august NANEBOVZATIE PANNY MÁRIE                                                               Pondelok          Za zdravie a Božie požehnanie pre Mariána              16.30                                                                                                                                                                16. august                                                                                                                                            Utorok                                                                                                                                                                                               17. august                                                                                                                                                          Streda                                                                                                                                                                               18. august                                                                                          Štvrtok               Za zdravie a Božiu pomoc              18.00 19. august                                                                                                                            Piatok Za farníkov                                             18.00                                                                                                                                                                                                    20. august                                                                                                                                                           Sobota         + Vierka, Jozef a Dominik              18.00                                         21. august        21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                                         Nedeľa + kňaz Štefan Flimel – nedožitých 100 rokov             10.30                                                                                                                               Dnes o 17. hod. bude sv. omša aj v kaplnke. Celebrovať ju bude dp. Ján Mališ. Na sv. omšu si prineste kvety a bylinky na požehnanie. Táto sv. omša je s platnosťou na zajtrajšiu slávnosť. V pondelok 15. augusta je slávnosť Nanebovzatia Panny Márie. Je to prikázaný sviatok, teda máme povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Sv. omša bude 16.30. V tento deň môžu členovia ružencového spoločenstva získať úplné odpustky. V utorok 16. augusta o 11. hod. bude v Košiciach pohreb pána kardinála Jozefa Tomka (vysielaný na TV Lux a v Rádiu Lumen).                                                                                                     Úmysly sv. omší na utorok a stredu odslúžim súkromne. Upratovanie kostola: skupina č. 5       Ohlášky: Snúbenci Jozef Škvarka a Jana Binderová chcú v našom kostole 27. augusta 2022 uzavrieť sviatostné manželstvo. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade.