Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 26. jún – 3. júl 2022 26. jún     13. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – HODY                                                                                                                                                                                                                                Nedeľa             Za farníkov                                             18.00     27. jún                                                                                                              Pondelok                                                                                                                                                                                                       28. jún                                                                                                                                               Utorok        Za zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie pre synov s rodinami   18.00                                                                                                                                                                                         29. jún       SVÄTÉHO PETRA A PAVLA, APOŠTOLOV                                                                                              Streda      + Pavol Müller, syn Pavol a manželka Vierka             18.00                                                                                                                                                30. jún                                                                                          Štvrtok               Za farníkov                                             18.00 1. júl                                                                                                                            Piatok + Terézia a súrodenci                                        18.00                                                                                                                                                                       2. júl                                                                                                                                                            Sobota         + Ján Kúdela – svätá omša v kaplnke                           10.00                                          Na úmysel 19.00                                                                   3. júl          14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ                                                            Nedeľa Za farníkov                                             10.30                                                                                                                                     V stredu je slávnosť sv. Petra a Pavla, apoštolov. Je to prikázaný sviatok, kedy máme povinnosť zúčastniť sa na celej sv. omši. Sv. omša v utorok o 18. hod. bude už s platnosťou na túto slávnosť. V týždni je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem v utorok a v stredu od 17.30, vo štvrtok a v piatok od 17. hod. V piatok bude od 17. do 17.45 vystavená Oltárna sviatosť k poklone, zakončená prvopiatkovou pobožnosťou. Chorých po domoch navštívim vo štvrtok dopoludnia aj popoludní. Na prvú sobotu bude sv. omša aj v kaplnke o 10. hod. Je to zároveň aj sviatok Návštevy Panny Márie. V závere sv. omše budúcu nedeľu poďakujeme Pánu Bohu za pomoc v uplynulom školskom roku. Budúcu prvú nedeľu v mesiaci budú o 15. hod. litánie a stretnutie členov ružencového spoločenstva. Budúcu nedeľu bude aj zbierka na potreby farnosti. Upratovanie kostola: skupina č. 4