Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Slová poďakovania, ktorými svoju vďačnosť vyjadrili veriaci na záver slávnosti Najdôstojnejší otec biskup, sme veľmi radi, že Ste v jubilejnom mariánskom roku navštívili našu farnosť a požehnali obnovenú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie i novú cestu bolestí presvätej Panny. Úprimne Vám ďakujem v mene farníkov, rodákov i pútnikov aj za slová povzbudenia i za svätú omšu. Prosíme Vás, aby Ste na nás pamätali pri vykonávaní Vašej apoštolskej biskupskej služby vo svojich modlitbách. Svätý Otec František často hovorí, aby sme sa za neho modlili. My budeme pamätať v modlitbách na Vás, otec biskup, a prosíme Vás, aby Ste nám, našim rodinám, našim domácnostiam a domovom požehnali a zverili nás pod ochranu Sedembolestnej, ku ktorej sa s láskou a verne utiekame. Ďakujem aj ostatným kňazom za spoločenstvo, ktoré vytvorili s nami v tento významný deň. Úprimne pozdravujem aj všetkých pútnikov a ďakujem za to, že prišli medzi nás, aby sme spolu boli svedkami viery, ktorú sme zdedili ako vzácny dar po našich predkoch. Poďakovanie farskej rady a farára farnosti Janova Lehota V mene farskej rady i vo svojom mene úprimne ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, aby bola dôstojne obnovená kaplnka Sedembolestnej Panny Márie, dôkladne vybudovaná nová krížová cesta bolestí Presvätej Panny i úchvatne pripravená a skoordinovaná slávnosť požehnania i agapé. Nech Vám to dobrotivý Boh odplatí a Bohorodička odmení. Súčasne povzbudzujem k modlitbám a prosím o ochotu pokračovať v započatom diele, zvlášť v tej družnej atmosfére, ktorá spojila množstvo duší pre jediný cieľ – oslavu Boha i uctenie si Bolestnej Panny i diela našich predkov. Slová povzbudenia vdp. dekana Žiarskeho dekanátu kňazom dekanátu o našej slávnosti: Drahí spolubratia! V sobotu 3. mája bola milá duchovná slávnosť vo farnosti Janova Lehota. Všetkým Vám, ktorí ste sa jej zúčastnili - a bolo to utešené množstvo kňazov z dekanátu - sa chcem úprimne poďakovať. Vaša účasť dala ešte väčšiu váhu duchovej slávnosti, ktorá presahovala chotár Farnosti Janova Lehota, ba i hranice nášho dekanátu. Pán Boh Vám zaplať. Rovnako veľká vďaka patrí bratovi Ľudovítovi, že všetko s láskou a precíznou starostlivosťou zorganizoval.
Pamätnú listinu si môžete pozrieť vo formáte pdf tu : Pamätná listina.pdf Fotky z posvätenia kaplnky si môžete pozriet v našej fotogalérii: FOTO