Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota
Filiálny kostol v Novej Lehote začali stavať v roku 1785 na mieste bývalého cintorína . Cyril Adam  uvádza, že pravdepodobne na mieste, kde predtým stála drevená kaplnka. Kostol benedikoval (požehnal) 30. októbra 1785 farár Miller. Stavbu dokončili roku 1790, keď postavili oltár. Oltár v kostole konsakroval (posvätil) zakladateľ farnosti biskup František Berchtold 24. júla 1791. Kostol je zasvätený sv. biskupovi Mikulášovi. Kostol je postavený v slohu empír.  Rozmery má nasledovné: dĺžka 23 m, šírka 9 m, výška 6 m. Svätyňa je obdĺžniková, zakončená vypuklou stenou. Víťazný oblúk je polkruhový. Loď kostola je obdĺžniková. Celý kostol má drevenú štukatérovú povalu. Cyril Adam vo svojom spise  tvrdí, že je nová. Dlažba kostola je keramická z roku 1923. V roku 1924 bol zhotovený nový trojstranný drevený chór. Pamiatkový úrad navrhol v roku 1972 jeho odstránenie z dôvodu narušenia architektúry. Pôvodný chór z konca 18. storočia bol už raz zväčšovaný v roku 1823. Veža kostola stojí v priečelí kostola. Strecha je ihlicovitá. Je pokrytá plechovou krytinou. Vo veži sú umiestnené tri zvony, ktoré boli v roku 2002 upravené na elektrický pohon s ovládaním zo sakristie. Najväčší zvon, ktorý váži okolo 400 kg, je z roku 1886. Ďalšie dva ( 180 a 70 kilový) sú z roku 1924 a najmenší (umieráčik, alebo cengáčik) váži 20 kg. Toto však nie sú pôvodné zvony kostola sv. Mikuláša. Najstarší zvon uliali roku 1791. Ten v nasledujúcom roku žiaľ pukol. V roku 1879 po puknutí prelievali aj druhý zvon (7 centový). Sakristia je umiestnená na pravej strane svätyne kostola. Je to štvorcová miestnosť s klenbovým stropom. V roku 1960 bol kostol po dlhých dažďoch vážne poškodený, hlavne vo svätyni vznikli veľké trhliny. Preto sa s opravou kostola začalo v roku 1972. V Novej Lehote sa nachádzajú tieto náboženské objekty: - kaplnka sv. Vendelína z roku 1776; - socha sv. Jána Nepomuckého na kamennom stĺpe z roku 1802; - socha anjela strážcu na kamennom stĺpe z roku 1852; - kamenný kríž umiestnený na cintoríne z roku 1931; - kamenný kríž (misijný) umiestnený pred kostolom z roku 1931 s   novým nápisom. Dominantou zariadenia interiéru kostola je hlavný oltár s obrazom sv. Mikuláša a miestami na dve sochy .Pod oltárnym obrazom sa nachádza socha Najsvätejšieho Srdca Ježišovho a vedľa po oboch stranách sú sošky sv. anjelov. Oltár aj krstiteľnica sú novorománske. Zhotovil ich V. Šteffek v Banskej Štiavnici v roku 1928-1929. Terajší organ je v poradí už tretí v poradí. Pôvodný organ bol malý a v roku 1803 ho predali za 60 zlatých a postavili nový s ôsmimi mutáciami. Vyrobil ho majster J. Heiserer v Banskej Štiavnici za 280 zlatých. Súčasný organ bol postavený v roku 1930 majstrom Jozefom Melzerom v Kutnej Hore ako kuželomechanický. Má nasledovné dispozície: Principál 8´, salicionál 8´, kryt 8´, pikola 4´, Subbas 16´. Zaplatili zaň 16.500 korún.
© Farnosť Janova Lehota 2013