Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013

Staré Hory , 28.05.2014

Svätá Panna Mária, moja drahá Matka, teraz, keď sa môj život schyľuje, chcem Ti s radosťou zasvätiť posledné roky, ktoré ešte pán Boh mi daruje a spojiť ich s poslednými rokmi tvojho svätého života na zemi. Prosím, prijmi odo mňa ako dar lásky a vďačnosti čas, ktorý mu ešte Pán Boh dá na zemi  prežiť. Prijmi aj utrpenia, ktoré msa čakajú, prijmi aj radosti, ktoré mi láska Božia pošle. Vezmi všetko do svojich rúk, očisti a posäť to svojou láskou a ponor do predrahej Krvi Ježišovej. V spojení s Jeho nesmiernou obetou, ponúkni všetko Nebeskému Otcovi ako obeť lásky a zmierenia, Matka moja, Matka môjho Pána, posilni ma v poslednej chvíli môjho života a pomáhaj mi, aby  som svoj život dokonal v úkone lásky  k Bohu. Prijmi ma v hodine smrti do náručia. Túto moju prosbu ti predkladám aj za všetkých mojich drahých a za duše zvlášť kňazov, ktorí sú ti bližšie k večeru svojho života a potrebujú tvoju pomoc a ochranu. Pane, do tvojich rúk porúčam svoj život s jeho biedou, s námahou, bolesťou a chorobou, s hladom a smädom po pokoji, so strachom a úzkostami. Do tovjich rúk vkladám sa celý, keď som živý aj keď budem umierať. Pane, buď mi na pomoci Ježiš, Mária, Jozef, vám darujem svoje telo aj dušu. Ježiš, Mária, Jozef, s vami nech odíde moja duša v pokoji, Amen.
Fotky z púte na Staré Hory si môžete pozrieť v našej fotogalérii alebo na stránke ww.dssnadej.sk .