Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Úcta k bolestiam Panny Márie korení v stredoveku, hoci už od najstarších čias uctievali kresťania Bolestnú Matku pod krížom svojho Syna. Ako liturgický sviatok je zaznamenaný od 15. storočia. Prvá zmienka o spomienke Bolestnej Božej Matky pochádza z roku 1412 na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. V roku 1722 ju pápež Benedikt XIII. vyhlásil za celocirkevnú. Sedem bolestí Panny Márie: 1. Simeonovo proroctvo, ktorý predpovedal osud jej Syna 2. Útek Svätej rodiny do Egypta 3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme 4. Stretnutie Matky so Synom na krížovej ceste 5. Ukrižovanie Ježiša Krista 6. Prebodnutie boku Ježiša kopijou (alebo sňatie s kríža) 7. Pochovanie Ježiša do hrobu Nepoškvrnená Panna a Matka prežíva utrpenie svojho čistého a nevinného Syna, ktorý sa pre nás stáva Obetou milou Bohu, aby nás vykúpil.
Zamyslenia bohoslovcov Banskobystrickej diecézy k bolestiam Panny Márie. (Šaštín 8. 5. 2014 – Celoslovenská púť kňazov a bohoslovcov)
Simeon
Egypt
Hľadanie
Krížová cesta
Umieranie
V náručí matky
Hrob