Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Nečaká, ale dáva, nehovorí, ale reaguje. Neexistuje ani tieň pasivity vo svete, ktorý je prejavom Stvoriteľovej lásky k jeho stvoreniam. Svätý Otec to vysvetlil na začiatku homílie, zameranej na podstatu dnešného sviatku. Ako povedal, Boh nám dáva milosť a radosť oslavovať v srdci jeho Syna veľké diela jeho lásky. Dá sa povedať, že dnes je sviatok Božej lásky v Ježišovi Kristovi, Božej lásky k nám, Božej lásky v nás: „Existujú dva znaky lásky. Prvý, že láska je viac v dávaní ako v prijímaní. Druhý znak, že láska je viac v skutkoch než v slovách. Keď hovoríme, že je viac v dávaní ako v prijímaní, znamená to, že láska sa odovzdáva, komunikuje. A je prijatá milovaným. A keď hovoríme, že je viac v skutkoch než v slovách, to znamená, že láska vždycky dáva život, dáva rast.“....... Text prvého príhovoru si môžete prečítať vo formáte PDF tu: Láska nečaká, ale dáva, nehovorí, ale koná.pdf „Boh sa k nám pripútal, vyvolil si nás, a toto puto je trvalé, nie preto, že my sme verní, ale pre to, že Pán je verný a znáša našu neveru, ťažkopádnosť, pády. Boh nemá strach viazať sa. Toto nám môže pripadať zvláštne. My niekedy voláme Boha „Absolútny“, čo doslovne znamená „neviazaný, nezávislý, neobmedzený“; ale v skutočnosti je náš Otec absolútnym vždy a jedine v láske: z lásky uzavrie zmluvu s Abrahámom, Izákom, Jakubom a tak ďalej. Miluje putá, vytvára putá; putá, ktoré oslobodzujú a k ničomu nenútia. V homílii Svätý Otec hovoril aj o vernosti Boha v kontraste s ľudskou nevernosťou a nestálosťou: „Obzvlášť dnes je vernosť hodnotou nachádzajúcou sa v kríze, lebo sme vedení k stálemu hľadaniu zmeny, domnelej novosti, obchodujúc tak s koreňmi našej existencie, našej viery. Bez vernosti k svojim koreňom však spoločnosť nemôže ísť vpred: môže dospieť k veľkému technickému pokroku, nie však k integrálnemu pokroku celého človeka a všetkých ľudí. Text druhého príhovoru si môžete prečítať vo formáte PDF tu: Najsvätejšie Srdce Ježišovo - Gemelli.pdf