Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Vitajte na posvätnom Velehrade Velehrad je pútnickým miestom európskeho významu z troch dôvodov: uchováva úctu k svätému Cyrilovi a Metodovi, apoštolom Slovanov a zemským ochrancom Moravy; od roku 1980 sú uctievaní ako spolupatróni Európy; významnou púťou v roku 1985 a návštevou pápeža svätého Jána Pavla II. (22. 4. 1990) sa Velehrad stal symbolom pádu železnej opony a dialógu medzi kresťanským Východom a Západom v Európe. Preto je tu uctievaný obraz Panny Márie, Matky kresťanskej jednoty. Názov Velehrad bol na kláštor prenesený pri jeho zakladaní z neďalekej trhovej obce villa Veligrad (časť Starého Mesta). Príchod cisterciánskych mníchov na Moravu inšpiroval olomoucký biskup Robert (+ 1240) a moravský markgróf Vladislav Jindřich (+ 1230) pre nich na Velehrade založil kláštor. Ideál práce a modlitby tu začali mnísi uskutočňovať v provizóriu od roku 1205. Srdcom kláštora sa stal kostol konventu. Jeho stavba začala okolo roku 1215 (vysvätený 1228). V roku 1421 vypálili velehradské opátstvo moravskí husiti. Kláštor stopäťdesiat rokov chátral, naviac dvakrát vyhorel (1681; 1719). Následné prestavby dali kláštoru barokovú podobu. V roku 1784 bol kláštor cisárom Jozefom II. zrušený. Podobné neblahé dôsledky spôsobilo prepadnutie kláštora komunistickou Štátnou bezpečnosťou (13. – 14. apríla 1950). Jezuiti a študenti gymnázia boli nútení Velehrad opustiť. Postupná kristianizácia západných Slovanov vyvrcholila misiou sv. Cyrila a Metoda, ktorá sa stala zároveň počiatkom slovanskej kultúry.