Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rímskokatolícka cirkev                                                                                                                                         Farnosť Janova Lehota OZNAMY: 17. september – 24. september 2017 17. september                                                                                                                                                                      Nedeľa Za farníkov 10.30 18. september                                                                                                                                                                 Pondelok 18.00 19. september                                                                                                                                                                    Utorok 20. september                                                                                                                                                                   Streda  Július 18.00 21. september                                                                                                                                                                   Štvrtok 18.00 22. september                                                                                                                                                                    Piatok 18.00 23. september                                                                                                                                                                     Sobota 18.00 24. september                                                                                                                                                                Nedeľa Za farníkov 10.30 Dňa 16. septembra 2017 sa pastier tejto diecézy, otec biskup Marián Chovanec, dožil okrúhleho životného jubilea 60 rokov života a 18. septembra 2017 si pripomína 18. výročie svojej biskupskej vysviacky. Modlime sa za neho, aby mu Pán Boh dal všetky potrebné milosti pre jeho dôležitú službu pre spásu ľudských duší. Dnes, o 17.30 bude na fare druhá prednáška o donovi Titusovi Zemanovi. Tretia prednáška bude                    o týždeň v nedeľu 24. septembra o 17.30 na fare.  V sobotu, 23. septembra, bude v našej farnosti celodenná (výročná) farská poklona pred Oltárnou sviatosťou. Prosím vás, aby ste sa zapísali na stráženie a modlitbu (lektori, ružencové bratstvo, birmovanci...) Vyloženie bude o 11. hod. a na záver bude sv. omša o 18. hod. s nedeľňajšou platnosťou. Služby budú po pol hodine, minimálne s dvomi ľuďmi. Vzadu v kostole a v sakristii bude papier na zapisovanie. Ohlášky: Dňa 30. septembra 2017 chcú v našom kostole uzavrieť sviatostné manželstvo Pavol Golis a Zuzana Antolová. Dňa 7. októbra 2017 chcú v našom kostole uzavrieť sviatostné manželstvo Adam Müller a Alžbeta Rojíková. Kto by v obidvoch prípadoch vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech to oznámi na farskom úrade. Upratovanie kostola: skupina č. 5
Oznamy (pdf)