Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Rozpis služieb na výročnú farskú poklonu,                                     23. september 2017 (sobota) 11.00 – 11.30 P. BERNÁTH P. ONDRUŠIKOVÁ 11.30 – 12.00 P. DANIŠOVÁ P. ŽELINSKÁ 12.00 – 12.30 P. VANKOVÁ P. ŠTANGOVÁ, P. ŠTANG 12.30 – 13.00 P. KARÁSKOVÁ H.       P. KOKLESOVÁ, P. ŽIGOVÁ 13.00 – 13.30 P. KARÁSKOVÁ I. P. KOKLES 13.30 – 14.00 P. SEDLIAKOVÁ P. SEDLIAK 14.00 – 14.30 P. IVANOVÁ P. MALIŠOVÁ 14.30 – 15.00 P. KRŠJAKOVÁ         P. HAZUCHOVÁ 15.00 – 15.30 P. VANKOVÁ         P. BELIANČINOVÁ, P. SRNOVÁ 15.30 – 16.00 P. MAČUDOVÁ P. KATRENIAKOVÁ 16.00 – 16.30 P. ROJÍKOVÁ P. VLČEKOVÁ, P. LUDVIGOVÁ 16.30 – 17.00 P. NECPALOVÁ P. FREMLOVÁ 17.00 – 17.30 P. MIČINCOVÁ, P. SLANINOVÁ P. ŠVECOVÁ