Farnosť    Najsvätejšieho   srdca    Ježišovho   Janova   Lehota © Farnosť Janova Lehota 2013
Omše v týždni : Pondelok --- Utorok --- Streda --- Štvrtok 18.00 Piatok 17.00 Sobota 10.30 NEDEĽA 10.30                   
Staršie články
počítadlo.abz.cz
Modlitba zverenia sa pod ochranu Panny Márie Večný Otče, nepoškvrneným počatím Panny Márie pripravil si svojmu Synovi dôstojný príbytok. Jeho narodením z panenského lona si poskytol ľuďom večnú spásu. Dal si jej silu, aby stála pri jeho kríži, a spolu s ním trpela,....                    čítaj viac
Modlitba za mier Po ukončení diecéznej púte v Šaštíne v sobotu 30. augusta 2014 pútnici z farnosti Janova Lehota navštívili aj známy Velehrad, o ktorom je známe, že                         čítaj viac
Tradičná Lehotská Púť Po upršaných dňoch sa v pondelok 15. septembra 2014 vyjasnilo, a mohli sme tak organizovať tradičnú Lehotskú púť ku Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie. Pomaly sa obcou začali presúvať ľudia, ktorých cestou na kaplnku  lákala vôňa pripravovaného guláša....                       čítaj viac
Silvestrovské bilancovanie Drahí bratia a sestry, po roku sa opäť dostávame k stručnému zhodnoteniu života našej farnosti. Prežili sme rok Sedembolestnej Panny Márie. Rok 2013 bol rokom sv. Cyrila a Metoda a Rokom viery.  čítaj viac
Modlitba za rodinu Pane, ty si Otcom každej rodiny na Zemi, ty si Otcom všetkých ľudí. Daj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý sa pre nás stal človekom a skrze Ducha Svätého, ktorý je poslom tvojej lásky k nám, aby sa každá rodina na Zemi stale pre každú ďalšiu generáciu svätyov lásky a života ... čítaj viac
Predvianočná sv. spoveď Predveľkonočná sv.spoveď v našej farnosti bude 6.04.2017 (štvrtok) v čase od 16.00-17.00 hod.